+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Prace związane z procedurą uzyskania Pozwolenia na Budowę

Możemy zaoferować następujące prace:
  • Przygotowanie raportu o wpływie inwestycji na środowisko
  • Przygotowanie Projektu Budowlanego i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania od władz administracyjnych Pozwolenia na Budowę.
  • W przypadku dokumentacji wykonywanej przez zagraniczne firmy projektowe, możemy zaoferować Nostryfikację dokumentacji na zgodność z Polskimi przepisami prawa budowlanego oraz normami i zatwierdzenie dokumentacji przez uprawnionych specjalistów.
  • Kompletacja niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych przez Prawo Budowlane.

Dostawa urządzeń i wyposażenia

Firma nasza współpracuje z licznymi polskimi i zagranicznymi firmami produkującymi różne typy urządzeń, wyposażenia mechanicznego, konstrukcji stalowych itp.
Możemy wdrożyć wykonanie dużych wielkogabarytowych elementów oferowanych przez firmy zagraniczne do wykonania przez krajowe firmy, co może mieć duży wpływ na potanienie kosztów inwestycji. 
Praca może być wykonywana w zgodności z życzeniami Klienta i w zgodności z normami DIN, EN, ISO i PN.

Nasza oferta współpracy może być rozszerzona w zależności od okoliczności i życzeń Inwestora.
 

 
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo