+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Realizacja obiektów i budowa instalacji pod klucz

Wykonaliśmy następujące zadania pod klucz:
CEMEX Sp. z o.o.
Cementownia Chełm
2009/2010 Instalacja paliw alternatywnych płynnych
Lhoist Bukowa Sp. z o.o. 2004 Transport pneumatyczny kamienia wapiennego do silosu Nr 4.
Lafarge Cement Polska S.A.
Cementownia Małogoszcz
2002/2003 Połączenie krzyżowe linii młynów cementu  nr 1 i 2 oraz adaptacja zbiornika linii MC1 do dozowania żużla.
Lafarge Cement Polska S.A.
Cementownia Małogoszcz
2001-2002 Modernizacja instalacji odpylania pieca nr 1 i chłodnika klinkieru w Cementowni Małogoszcz.
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo