+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

O nas

ALIT Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjną, która oferuje w szerokim zakresie usługi projektowe jak również współudział w przedsięwzięciach inwestycyjnych "pod klucz" jako partner konsorcjum z firmami montażowymi lub produkcyjnymi urządzeń technologicznych.

Nasz zespół projektantów posiada doświadczenie i znajomość polskiego przemysłu, głównie w dziedzinie magazynowania i transportu materiałów oraz ochrony środowiska dla przemysłu cementowego, wapienniczego, energetycznego i budownictwa przemysłowego.

Nasz zespół liczy 23 osoby:

- Technolodzy i mechanicy – 9 osób
- Inżynierowie budowlani - 10 osób
- Administracja i obsługa techniczna
- Przy realizacji dokumentacji wielobranżowej współpracujemy z renomowanymi, branżowymi zespołami projektowymi.
Jeśli to jest potrzebne współpracujemy z wieloma biurami zewnętrznymi
w celu wykonywania projektów wielobranżowych.

Zakres naszej działalności:

- instalacje związane z magazynowaniem i transportem trudnych materiałów jak (rea-gips, materiały klejące się, materiały powodujące nadmierne zużycie rurociągów, paliwa alternatywne itp.
- instalacje odpylające i instalacje ochrony środowiska
- budowle przemysłowe
- konstrukcje stalowe
- instalacje kruszenia i rozdrabniania materiałów
- silosy magazynowe
- fabryki wypału klinkieru i wapna
- instalacje i hale do pakowania i paletyzacji
- instalacje do produkcji suchych mieszanek budowlanych
- transport mechaniczny i pneumatyczny materiałów
- Instalacje Odsiarczania Gazów Odlotowych

Zakres prac i usług oferowanych przez Alit Sp. z o.o.

  1. Koncepcje projektowe, projektowanie i nadzory w branżach: technologicznej i mechanicznej, architektonicznej, budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej.
  2. Projekty i uzgodnienia związane z otrzymaniem Pozwolenia na Budowę
  3. Organizacja dostaw urządzeń mechanicznych
  4. Prace budowlane i montaż mechaniczny we współpracy z firmami budowlanymi
  5. Uruchomienie i rozruch zmontowanych instalacji, optymalizacja pracy i testy gwarancyjne
  6. Nadzór nad montażem i rozruchem i udział w przekazaniu do eksploatacji
  7. Trening załogi
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo