+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Referencje

W ostatnich latach biuro projektów "Alit" wykonało następujące prace projektowe:  
INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY ROK PROJEKT
Rafako 2014 (w trakcie) ZA Kędzierzyn – Odsiarczanie spalin
Cementownia Warta SA 2014 (w trakcie) Silos popiołu 3 tys. ton z transportem pneumatycznym
Cementownia Warta SA 2014 (w trakcie) Silos klinkieru 120 tys. ton
Cemex 2014 Zabudowa młyna węgla – Studium wykonalności
Cemex 2014 Suszarnia paliw alternatywnych w Cementowni Rudniki – Studium wykonalności
Koksownia Radlin 2014 Stabilizator koksu
Cemex 2013 Instalacja SNCR w Cementowni Chełm
INSTAL Kraków 2013 (w trakcie) Elektrownia Kozienice IV IOS – Przewody spalin
Lafarge Cement
Cementownia Kujawy
2013 Suszarnia paliw alternatywnych
CEMEX 2013 Studium wykonalności modernizacji Cementowni Rudniki
Lafarge Cement
Cementownia Kujawy
2013 Instalacja magazynowania i spalanie RDF (hot disc)              
AWBUD 2013 Obiekty SPECODLEW w Skawinie
Lafarge Cement
Cementownia Małogoszcz
2013 Suszarnia paliw alternatywnych
Lafarge Cement
Cementownia Małogoszcz
2013 Instalacja SNCR
RAFAKO 2013 Ukraina IOS Tripolska -Metoda pół-sucha
Górażdże Cement 2013 Transport cementu z młyna nr 4
MZO Pruszków 2013 PB Instalacji linii doczyszczania kompostu
Cemex 2012 Instalacja suszenia paliw alternatywnych w Cementowni Rudniki
Grupa Ożarów 2012 Instalacja SNCR
Kopalnia Dolomitu Libiąż 2012 Odwodnienie wyrobiska górniczego
BIPROMET 2012 Komora mieszania gazów z pieca zawiesinowego
Cemex 2012 Dokumentacja do Pozwolenia na wyburzenie Chełm II
Lafarge Cement 2012 Modernizacja dozowania paliw Cementownia Małogoszcz
Lafarge Cement 2012 Zabudowa silosów cementu 2 x 500 m3 w Cementowni Kujawy
Cementownia Warta 2012 Składowanie i transport pyłu bypass w Cementowni Warta
Koksownia Przyjaźń 2011/2012 Modernizacja baterii koksowniczej nr 3 i 4 – Droga węgla
Cementowia Górażdże 2011/2012 Terminal załadunku cementu luzem w Cementowni Górażdże
Cementownia Warta 2011 Transport popiołów lotnych w Cementowni Warta I
Tauron/Energoprojekt Katowice 2011 Instalacja składowania i transportu popiołów oraz sorbentu w EC Bielsko – Biała
Tauron/Instal 2011 Instalacja składowania i transportu popiołu lotnego El. Jaworzno II
Cementownia Warta 2011 Układ dozowania popiołów lotnych do młynów cementu nr 4 ÷ 7 w Warta I
Cementownia Warta 2011 Instalacja transportu i dozowania pyłów bypass
Tauron 2011 Instalacja transportu i składowania popiołu dennego i lotnego w Elektrowni Jaworzno II
Tauron 2011 Instalacja transportu i składowania popiołów i sorbentu w EC Bielsko-Biała
Cementownia Górażdże 2011 Stanowisko załadunku cementu luzem
Cemex 2011 Instalacja suszenia paliw alternatywnych
Grupa Ożarów S.A. 2011 Transport i składowanie pyłu bypass w Cementowni Ożarów
Montorem  SA 2011 Instalacja współspalania biomasy w Elektrowni Turów
Rafako S.A. 2010 Instalacja odsiarczania spalin Bl. 1 i 2                                     w Elektrowni Bełchatów
Lahti Precision 2010 Huty szkła w Iranie i Brazylii. Dokumentacja Wykonawcza
LAFARGE CEMENT S.A.
Cementownia Małogoszcz
2010 Transport i magazynowanie popiołów dymnicowych mokrych
Cementownia Warta SA 2010 Silosy klinkieru 120.000 m3 i 2 x 60.000 m3 - koncepcja
Tribag 2010 Odwodnienie złoża dolomitów
Drob - Bogs 2010 Zakład Uboju drobiu w Kaleniu
Grupa Ożarów S.A. 2010 Instalacja paliw alternatywnych
Grupa Ożarów S.A. 2010 Instalacja pyłu by - pass z pieca W1
Kopalnia Wapienia Czatkowice 2010 Modernizacja Sortowni nr 2
Rafako S.A. 2010 Modernizacja elektrofiltru bloku nr 10 w El. Kozienice
Cemex Sp. z o.o. 2009-2010 Instalacja paliw alternatywnych płynnych (realizacja „pod klucz”)
LAFARGE CEMENT S.A.
Cementownia Kujawy
2009 Instalacja dozowania pyłów by-passowych
LAFARGE CEMENT S.A.
Cementownia Kujawy
2009 Transport pneumatyczny popiołów lotnych
Grupa Ożarów S.A. 2009 Nostryfikacja dokumentacji z MMP Irlandia dla Młynowni Surowca i Młynowni Węgla
Rafako S.A. 2009 Kanały spalin dolotowe i wylotowe z elektrofiltru Boxberg Niemcy
Vattenfall Polska S.A. 2009 Projekt Budowlany i Wykonawczy  instalacji współspalania biomasy w Elektrowni Siekierki w Warszawie
LAFARGE CEMENT S.A.
Cementownia Kujawy
2008 Linia pneumatycznego transportu cementu z młynów 1            i 2
Carlsberg Polska S.A. 2008 Projekt Budowlany zamienny zabudowy tanko fermentorów w Browarze Okocim. Wentylacja pomieszczeń pod tankofermentorami
Cemex Sp. z o.o. 2008 Zabudowa drugiej suszarko – kruszarki
Beton Bytom Sp. z o.o. 2008 Rozbudowa zakładu
LAFARGE CEMENT S.A.
Cementownia Kujawy
2008 Linia pakowania i paletyzacji cementu
Biuro Inwestycji Kapitałowych 2008 Centrum Logistyczne w Mielcu
Unitherm Cemcon 2008 Generatory gazu
CEMEX Sp. z o.o.
Cementownia Chełm
2008 Silosy klinkieru 2 x 125.000 t z transportem klinkieru do młynowni
Grupa Ożarów S.A. 2008 Silos klinkieru 130 tys. ton z transportem klinkieru do młynowni
LAFARGE CEMENT S.A.
Cementownia Kujawy
2008 Zabudowa młyna cementu
CEMEX Sp.z o.o.
Cementowni Chełm
Cementownia Rudniki
2008 Dokumentacja geologiczna i topograficzna
Cemex Sp. z o.o. 2007 Stanowisko załadunku cementu luzem
LAFARGE CEMENT S.A.
Cementownia Małogoszcz
2007 Budowa silosów pyłu by-passu , transport pyłu
Cemex Sp. z o.o. 2007 Terminal cementowozów
Warta S.A. 2007 Silos popiołów 3000 ton z transportem pneumatycznym
LAFARGE CEMENT S.A.
Cementownia Kujawy
Cementownia Małogoszcz
2007 Silosy klinkieru 120.000 ton
LAFARGE S.A.
Cementownia Małogoszcz
2007 Instalacja transportu i dozowania mączki wapiennej
Górka Cement SP. Z O.O. 2007 Projekt Budowlany i Wykonawczy dla inwestycji: Pakownia Cementu G40
Grupa Kęty S.A. 2007 Projekt Budowlany i Wykonawczy. Zabudowa linii               do produkcji cylindrów drukarskich
Grupa Kęty S.A. 2007 Koncepcja przebudowy bramy towarowej wraz                 z infrastrukturą - Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze
Awbud S.A. 2007 Hala Magazynowa BODEKO w Zawierciu                           Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze
Cemex S.A. 2007 Instalacja paliw alternatywnych w Cementowni Chełm Projekt Budowlany i projekty Wykonawcze
Alupol Sp. z o.o. 2007 Zabudowa drukarki 7-kolorowej rotograwiurowej Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze
Elwo S.A. 2007 Dokumentacja warsztatowo-montażowa elektrofiltru Stambolijski w Bułgarii
Rafako S.A. 2006 Projekt Budowlany, Podstawowy, Wykonawczy Instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Skawina
Górka Cement Sp. z o.o.  
2006
 
Projekt Budowlany i Wykonawczy parkingu dla TIR                i modernizacja dróg
Grupa Kęty S.A. 2006 Dokumentacja techniczna remontu Warsztatu Transportowego
Grupa Kęty S.A. 2006 Koncepcja Układu Komunikacyjnego
LAFARGE CEMENT S.A. Cementownie Kujawy                   i Małogoszcz  
2006
 
Projekt Budowlany i Wykonawczy By-pass gazów odlotowych z pieca obrotowego
Grupa Kęty S.A.
 
2006 Koncepcja Budowlana, Projekt Budowlany                            i Wykonawczy. Hale o pow. 11.000 m2 z częścią socjalno-biurową oraz układem komunikacyjnym                 o pow. 8.500 m2
Philip Morris PolskaS.A. 2006 Projekt Budowlany i Wykonawczy termorenowacji hal produkcyjnych
Vistula S.A. 2006 Koncepcja nowego zakładu produkcyjnego
Lafarge Cement Polska S.A.  
2006
 
Dokumentacja projektowa silosu popiołów lotnych           o pojemności 3000 t w Lafarge Cementownia Kujawy
MJM Sp. z o.o. 2006
 
Dokumentacja projektowa budowy podwójnego stanowiska załadunku cementu luzem w Cementowni Chełm
Rafako S.A.  
2006
 
Instalacja Odsiarczania w EC 4 Łódź
Carlsberg Polska S.A.  
2006
 
Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego włączenia układu komunikacyjnego Browaru Okocim           w drogę krajową relacji Kraków-Tarnów
Philip Morris Polska S.A. 2006-2007 Obsługa projektowa w zakresie inwestycji i remontu
Awbud Sp. z o.o. 2005
 
Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy hali prefabrykacji zbrojenia w CMC Poland w Zawierciu
o pow. 4 500 m2
Lafarge Cement Polska S.A. 2005- 2006 Modernizacja dozowni surowca – Projekt i dostawa urządzeń  instalacji pod klucz
Carlsberg Polska S.A. 2005
 
Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy rozbudowy stacji tankofermentorów w Browarze Okocim
Koksoprojekt Sp. z o.o. 2005
 
Projekty Wykonawcze drogi koksu w ZK. Zdzieszowice
Lurgi Bischoff 2005 Dokumentacja warsztatowa. Elektrofiltr i wieża chłodnika dla Cementowni - Wietnam
Krośnieńskie Huty Szkła 2005 PB i PW silosowni magazynowej i zestawialni surowców – silosy 2 x 270 m3
         2 x 135 m3
         2 x 115 m3
Śrubex S.A. 2005 Hala magazynowa o pow. 4 000 m2
Koksoprojekt  Sp. z o.o.  
2005
 
Projekt Wykonawczy Droga węgla  ze stacji 1008M             do Wieży węgla w ZK Zdzieszowice
Elwo S.A.  
2005
 
Dokumentacja warsztatowa Elektrofiltrów i kanałów spalin TUZLA Bośnia
 
Korona Sp. z o.o.
 
2005 Projekt koncepcyjny modernizacji gospodarki mediami           w KORONA Sp. z o.o.
Carlsberg Polska S.A. 2005 Hala rozlewni piwa o pow. 2 300 m2 w Browarze Okocim
 
Cementownia Małogoszcz
 
2005
Modernizacja przenośnika tamowo – rurowego KOCH ze zmianą napinania taśmy na ciężarową i wymianą taśmy w Cementowni Małogoszcz
 
Elwo S.A.
 
2005
 
Dokumentacja techniczno – montażowa dla remontu elektrofiltra kotła WPG-40 w WSKA Rzeszów
Cementownia Chełm 2005
 
Dokumentacja dla budowy drugiego stanowiska załadunku cementu luzem na samochody w Cementowni Chełm
ISPAT Polska Stal S.A.  
2005
 
Projekt przebudowy składowiska odpadów stałych                 z Pleszowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 
Cementownia „Chełm”
 
2004-2005 Dokumentacja instalacji podawania i dozowania paliw alternatywnych w Cementowni „Chełm”
Elwo S.A.  
2004
 
 
Dokumentacja elektrofiltru Slego – Belgia/Inducet
  • dach gorący i zimny
  • konstrukcja zespołów zasilających
 
Ekocem Sp. z o.o.
 
2004
 
 
Instalacja dozowania środków powierzchniowo czynnych dla młynów cementu w EKOCEM Sp. z o.o.
RMC Polska Sp. z o.o.  
2004
 
Transport i dozowanie sulfatu do cementu pakowanego w worki w Cementowni Rudniki
RMC Polska Sp. z o.o.  
2004
 
Transport i dozowanie sulfatu do cementu pakowanego w worki w Cementowni Chełm
Elwo S.A. 2004  
Dokumentacja techniczno – warsztatowa obudowy elektrofiltru w El. Tent – Obrenovac Serbia
 
WP Inwestment Sp. z o.o.
2004 Kompletna dokumentacja techniczna budynku handlowego + garaż podziemny w Krakowie
ul. Zakopiańska
Elwo S.A. 2004 Dokumentacja warsztatowo – montażowa instalacji odpylającej z pieca obrotowego nr 3 do wypału klinkieru cementu glinowego dla Górka Cement
Kimberly Clark S.A. 2004 Projekt klimatyzacji i wentylacji hali maszyny papierniczej nr 6 i magazynu międzyoperacyjnego
o pow. 13 000 m2
Górażdże Kruszywa
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych
2004 Budowa zakładu przeróbczego Kopalni Surowców Mineralnych RUDA
 
Chełm Bałtyk Cement
2004 Instalacja obiegu zamkniętego wody przemysłowej chłodzenia łożysk młynów cementu
 
Nordkalk Sp. z o.o. 2004 Projekt Koncepcyjny wariantowej modernizacji Zakładu Nordkalk w Wolicy
Rozbudowa stacji kolejowej w Wolicy
 
Elwo S.A. 2004 Dokumentacja warsztatowo – montażowa elektrofiltru bloku Nr 5 w Obrenovacu – Serbia
 
 
Górka Cement So. z o.o.
2004 Projekt Wykonawczy – Odbiór klinkieru z pieców obrotowych 3 i 4, stacja przesypowa, galeria przenośnika
 
Alstom Power Sp. z o.o.
2004 Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany elektrofiltru na bloku Nr 5 w Elektrowni Kozienice
 
  2004 Transport pneumatyczny kamienia wapiennego do silosu Nr 4. (Budowa instalacji pod klucz)
 
Elwo S.A.
2004 Projekt warsztatowo – montażowy stalowych konstrukcji elektrofiltru dla EC Pernik, Bułgaria
 
 
Górka Cement S.A.
2004 Projekt portierni, parkingu dla samochodów osobowych, ogrodzenia z bramą wjazdową do zakładu
 
 
Górka Cement S.A.
 
2003 Modernizacja węzła załadunku cementu G70
 
Elwo S.A.
 
2003
 
Dokumentacja kanałów spalin przed elektrofiltr dla „Instalacja elektrofiltru dla Kuehlerenstaubung Sintranlage
 
 
Ekocem Sp. z o.o.
 
2003
 
 
Przeniesienie linii pakowania i paletyzowania z CSO              do Ekocem Sp. z o.o.
Zbiorniki magazynowe cementu o poj. 2 x 150 m3
 
Eco – Invest Sp. z o.o.
 
2003
 
Rfineria Trzebinia - Budowa instalacji biodiesla – branża budowlano – konstrukcyjna
 
Górka Cement S.A. 2003
 
Projekt wykonawczy – Instalacja wody przemysłowej
Projekt wstępny i wykonawczy – Odbiór pyłów
z komory dymowej
Projekt budowlany i wykonawczy – „Modernizacja węzła przesypowego klinkieru”
„Zabudowa kruszarki na linii transportu klinkieru                  na skład”
 
Uniterm Cemcon
Austria
 
2003
 
Wykonanie dokumentacji warsztatowej generatorów gazu HGG1 i HGG2 dla Cementowni Lafarge Beocin                 w Serbii
 
Kimberly-Clark S.A.
 
2003
 
Projekt wielobranżowy hali produkcyjno – magazynowej o pow. ~13.000 m2 w Kluczach
 
EC Legnica
 
2003
 
Projekt wykonawczy obudowy e – filtra
 
EC Kawęczyn
 
2003
 
Projekt modernizacji e – filtra
 
EC WSK Rzeszów
 
2003
 
Projekt modernizacji e – filtra
 
Cementownia
Lafarge Małogoszcz
 
2003
 
Projekt wielobranżowy instalacji rozładunku, magazynowania i podawania odpadów ropopochodnych
 
Fabryka Kotłów Rafako SA 2003   Projekt zbiornika magazynowego 2100 m3 wraz                    z rozładunkiem sorbentu Projekt zbiornika retencyjnego 2100 m3 produktu poreakcyjnego z załadunkiem na samochody i wagony kolejowe
Lafarge Cement Polska S.A.
Cementownia Małogoszcz
2002/2003   Połączenie krzyżowe linii młynów cementu  nr 1 i 2 oraz adaptacja zbiornika linii MC1 do dozowania żużla
Lafarge Cement Polska S.A.
Cementownia Małogoszcz
2002 Wykonanie systemu transportu i dozowania paliw alternatywnych PASi i PASr  do pieców obrotowych            nr 1 i 2.
Alstom Power Sp. z o.o. 2002 Silos magazynowy popiołu w IP Kwidzyn o pojemności 2000 m3
Lafarge Cement Polska S.A.
Cementownia Małogoszcz
2001- 2002 Modernizacja instalacji odpylania pieca nr 1 i chłodnika klinkieru w Cementowni Małogoszcz
Lafarge Cement Polska S.A. Kujawy 2001 Nowa linia produkcji klinkieru o wydajności 4500 t/d w Bielawach – Wieża podgrzewacza w Cementowni Lafarge Kujawy (najwyższa wieża w Polsce - 135 m)  
Nordkalk Miedzianka S.A. 2001 Modernizacja Zakładu Etap I: Projekt wymiany przesiewaczy
 
Górażdże Cement S.A. 2001 Projekt modernizacji transportu i dozowania popiołu do młyna cementu nr 1 w Cementowni Górażdże
 
Cementownia
Lafarge Małogoszcz
2000 Zbiorniki pośrednie na dodatki dla młynów cementu nr 3 i 4 w Cementowni „Małogoszcz” (pojemność 2 x 100 m3)
Huta im. Tadeusza Sendzimira 2000 Modernizacja instalacji odpylania mieszalników surówki nr 3 i 4
Huta im. Tadeusza Sendzimira 2000 Modernizacja instalacji odpylania mieszalników surówki nr 3 i 4
 
Echo Investment S.A.
 
2000 Centrum Handlowe w Przemyślu i Świętochłowicach
 
Huta im. Tadeusza Sendzimira
2000 Modernizacja elektrofiltra dla kotła nr 2
PSP Engineering a.s Prerov 2000 Modernizacja linii przemiału cementu nr 3
w Cementowni Lafarge Kujawy
 
 
Lafarge Cement Polska S.A. Kujawy
 
2000 Modernizacja linii pakowania i paletyzacji cementu w Cementowni Kujawy
 
Lafarge Cement Polska S.A. Kujawy
 
2000 Studium modernizacji transportu cementu do silosów cementu oraz modernizacji transportu pod silosami
Lafarge Nida Gips 2000 Projekt układu przenośników do odbioru z linii produkcyjnej wybrakowanych płyt gipsowo – kartonowych
 
Cementownia
Lafarge Małogoszcz
 
1999 Modernizacja wieży wymiennikowej pieca nr 3          w Cementowni Małogoszcz ”
P.P.U.B. „AREL-Gips” Bełchatów S.A. 1998 - 1999 Instalacja prażenia gipsu syntetycznego oraz produkcji mieszanek tynkarskich, gipsu szpachlowego i klejów gipsowych.
 
Górażdże Cement S.A.
 
1998 - 1999 Zbiorniki REA-gipsu z transportem kamienia wapiennego
Cementownia Nowiny 1998 - 1999 Modernizacja transportu klinkieru z chłodników pieców obrotowych
 
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o.
 
1998 - 1999 Modernizacja Kopalni Wapienia „Czatkowice” pod kątem obniżenia emisji hałasu.
 
Cementownia
Lafarge Małogoszcz
1999 Modernizacja transportu klinkieru do miejsca składowania w Cementowni „Małogoszcz”
Rafako S.A.
Steinmüller - Niemcy
1997 Elektrownia Siersza - Instalacja Odsiarczania Spalin:
- stacja rozładunku sorbentu z wagonów  i samochodów,
- zbiorniki magazynowe sorbentu (2 x 1000 t),
- transport pneumatyczny do stacji wytwarzania mleczka wapiennego
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo