+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Koncepcje projektowe, projektowanie, nadzór autorski

1. Rozbudowa istniejących instalacji, rozbudowa i optymalizacja

Często obserwujemy sytuację, w której Inwestor zamierza modernizować oddział lub linię produkcyjną. Instalowanie nowego wyposażenia zwykle wymaga postawienia nowych urządzeń w miejsce istniejących i podłączenia ich do linii produkcyjnej.

Dodatkową trudność sprawia fakt, że miejsce na nowe urządzenia jest ograniczone. W tym wypadku my oferujemy bliską współpracę w rozpoznaniu tematu, wykonaniu pomiarów na miejscu i przygotowanie rysunków usytuowania urządzeń i związanych z nimi konstrukcji budowlanych.

2. Przygotowanie koncepcji projektowych

Możemy zaoferować przygotowanie koncepcji prezentujących techniczne rozwiązania problemów, w wielu wariantach, jeśli wymagane, jak również przeprowadzić wybór optymalnego rozwiązania. Koncepcja może zostać uzupełniona o szacowany koszt wykonania zadania.

3. Projekty i techniczna dokumentacja we wszystkich branżach: technologicznej, mechanicznej, architektonicznej, budowlanej, instalacyjnej i wodno-kanalizacyjnej.


W naszej pracy posługujemy się najnowszym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie jak:
 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional
 • Robot Expert
 • Robot Extensions Spreadsheet Calculator
 • Auto CAD
 • RM-WIN 3D
 • Graitec Advance Steel 3D
 • Iron CAD

Możemy wykonać:
 • Bazowy projekt inżynieryjny zawierający: obliczenia technologiczne, dobór materiałów i wyposażenia technologicznego, plany i rysunki usytuowania urządzeń
 • Projekt branży budowlanej zawierający: obliczenia statyczne, rysunki architektoniczne, konstrukcji żelbetowych i stalowych, budowli przemysłowych, zbiorników, silosów itp.
 • Projekty Wykonawcze i Warsztatowe elementów koniecznych do budowy instalacji i jej montażu takich jak: stalowe konstrukcje, szczegółowe rysunki żelbetowych konstrukcji, stalowe kanały gazu, zsypy, rurociągi. przewody odpylające, podparcia itp.
 • Projekty Wykonawcze branży architektonicznej, zagospodarowanie terenu, drogi i place, rurociągi wody i ścieków, projekty branży instalacyjnej i elektrycznej
 • Dokumentację powykonawczą

4. Nadzory projektowe

Oferujemy nadzory autorskie w czasie montażu instalacji prowadzone przez wykwalifikowanych projektantów instalacji.
 
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo