+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Realizacje

1997 r.
Elektrownia Siersza - Instalacja Odsiarczania Spalin: stacja rozładunku sorbentu z wagonów  i samochodów, zbiorniki magazynowe sorbentu (2 x 1000 t), transport pneumatyczny do stacji wytwarzania mleczka wapiennego
dla: RAFAKO S.A.Steinmüller - Niemcy
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo