+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Realizacje

2005 r.
Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy hali prefabrykacji zbrojenia w CMC Poland w Zawierciu o pow. 4 500 m2
dla: AWBUD Sp. z o.o.
2005 r.
Modernizacja dozowni surowca Projekt i dostawa urządzeń instalacji pod klucz.
dla: Lafarge Cement Polska S.A.
2005 r.
Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy rozbudowy stacji tankofermentorów w Browarze Okocim
dla: Carlsberg Polska S.A.
2005 r.
Projekty Wykonawcze drogi koksu w ZK. Zdzieszowice
dla: Koksoprojekt Sp. z o.o.
2005 r.
Dokumentacja warsztatowa. Elektrofiltr i wieża chłodnika dla Cementowni - Wietnam
dla: Lurgi Bischoff
2005 r.
PB i PW silosowni magazynowej i zestawialni surowców: silosy 2 x 270 m3, 2 x 135 m3, 2 x 115 m3
dla: Krośnieńskie Huty Szkła
2005 r.
Hala magazynowa o pow. 4000 m2
dla: Bolt Faktory „Śrubex” S.A.
2005 r.
Projekt Wykonawczy Droga Węgla ze stacji 1008M do Wieży węgla w ZK Zdzieszowice
dla: Koksoprojekt Sp. z o.o.
2005 r.
Dokumentacja warsztatowa Elektrofiltrów i kanałów spalin TUZLA Bośnia
dla: Elwo S.A.
2005 r.
Projekt koncepcyjny modernizacji gospodarki mediami w KORONA Sp. z o.o.
dla: Korona Sp. z o.o.
2005 r.
Hala rozlewni piwa o pow. 2300 m2 w Browarze Okocim
dla: Carlsberg Polska S.A.
2005 r.
Dokumentacja techniczno montażowa dla remontu elektrofiltra kotła WPG-40 w WSKA Rzeszów
dla: Elwo S.A.
2005 r.
Dokumentacja dla budowy drugiego stanowiska załadunku cementu luzem na samochody w Cementowni Chełm
dla: Cementownia Chełm
2005 r.
Projekt przebudowy składowiska odpadów stałych z Pleszowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
dla: ISPAT Polska Stal S.A.
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo