+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Realizacje

2009 r.
Instalacja paliw alternatywnych płynnych (realizacja „pod klucz”)
dla: CEMEX Sp. z o.o.
2009 r.
Instalacja dozowania pyłów by-passowych
dla: LAFARGE CEMENT S.A. Cementownia Kujawy
2009 r.
Transport pneumatyczny popiołów lotnych
dla: LAFARGE CEMENT S.A. Cementownia Kujawy
2009 r.
Nostryfikacja dokumentacji z MMP Irlandia dla Młynowni Surowca i Młynowni Węgla
dla: Grupa Ożarów S.A.
im
2009 r.
Kanały spalin dolotowe i wylotowe z elektrofiltru Boxberg Niemcy
dla: Rafako S.A.
2009 r.
Projekt Budowlany i Wykonawczy instalacji współspalania biomasy w Cementowni Siekierki w Warszawie.
dla: Vattenfall Polska S.A.
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo