+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Realizacje

2004 r.
Dokumentacja instalacji podawania i dozowania paliw alternatywnych w Cementowni Chełm
dla: Cementownia Chełm
2004 r.
Dokumentacja elektrofiltru Slego – Belgia/Inducet - dach gorący i zimny - konstrukcja zespołów zasilających
dla: Elwo S.A.
2004 r.
Instalacja dozowania środków powierzchniowo czynnych dla młynów cementu w EKOCEM Sp. z o.o.
dla: Ekocem Sp. z o.o.
2004 r.
Transport i dozowanie sulfatu do cementu pakowanego w worki w Cementowni Rudniki
dla: RMC Polska Sp. z o.o.
2004 r.
Transport i dozowanie sulfatu do cementu pakowanego w worki w Cementowni Chełm
dla: RMC Polska Sp. z o.o.
2004 r.
Projekt klimatyzacji i wentylacji hali maszyny papierniczej nr 6 i magazynu międzyoperacyjnegoo pow. 13 000 m2
dla: Kimberly Clark S.A.
2004 r.
Budowa zakładu przeróbczego Kopalni Surowców Mineralnych RUDA
dla: Górażdże KruszywaOpolskie Kopalnie Surowców Mineralnych
2004 r.
Projekt Koncepcyjny wariantowej modernizacji Zakładu Nordkalk w Wolicy. Rozbudowa stacji kolejowej w Wolicy.
dla: Nordkalk Sp. z o.o.
2004 r.
Dokumentacja warsztatowo – montażowa elektrofiltru bloku Nr 5 w Obrenovacu – Serbia
dla: Elwo S.A.
2004 r.
Projekt Wykonawczy – Odbiór klinkieru z pieców obrotowych 3 i 4, stacja przesypowa, galeria przenośnika
dla: Górka Cement So. z o.o.
2004 r.
Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany elektrofiltru na bloku Nr 5 w Elektrowni Kozienice
dla: Alstom Power Sp. z o.o.
2004 r.
Transport pneumatyczny kamienia wapiennego do silosu Nr 4. (Budowa instalacji pod klucz)
dla: Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
2004 r.
Projekt warsztatowo – montażowy stalowych konstrukcji elektrofiltru dla EC Pernik, Bułgaria
dla: Elwo S.A.
2004 r.
Projekt portierni, parkingu dla samochodów osobowych, ogrodzenia z bramą wjazdową do zakładu.
dla: Górka Cement S.A.
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo