+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Realizacje

2011 - 2012 r.
Modernizacja baterii koksowniczej nr 3 i 4 – Droga węgla
dla: Koksownia Przyjaźń
2011 - 2012 r.
Terminal załadunku cementu luzem w Cementowni Górażdże
dla: Cementowia Górażdże
2011 r.
Transport popiołów lotnych w Cementowni Warta I
dla: Cementownia Warta
2011 r.
Instalacja składowania i transportu popiołów oraz sorbentu w EC Bielsko – Biała
dla: Tauron/Energoprojekt Katowice
2011 r.
Instalacja składowania i transportu popiołu lotnego El. Jaworzno II
dla: Tauron/Instal
2011 r.
Układ dozowania popiołów lotnych do młynów cementu nr 4 ÷ 7 w Warta I
dla: Cementownia Warta
2011 r.
Instalacja transportu i dozowania pyłów bypass
dla: Cementownia Warta
2011 r.
Instalacja transportu i składowania popiołu dennego i lotnego w Elektrowni Jaworzno II
dla: Tauron
2011 r.
Instalacja transportu i składowania popiołów i sorbentu w EC Bielsko-Biała
dla: Tauron
2011 r.
Stanowisko załadunku cementu luzem
dla: Cementownia Górażdże
2011 r.
Instalacja suszenia paliw alternatywnych
dla: CEMEX Cem. Chełm
2011 r.
Transport i składowanie pyłu bypass w Cementowni Ożarów
dla: Grupa Ożarów S.A.
im
2011 r.
Instalacja wpółspalania biomasy w Elektrowni Turów
dla: MONTOREM S.A.
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo