+12 294 18 04    +12 294 20 45
 
ul. Ofiar Dąbia 2B, 31-566 Kraków
dojazd

Realizacje

2003 r.
Modernizacja węzła załadunku cementu G70
dla: Górka Cement S.A.
2003 r.
Dokumentacja kanałów spalin przed elektrofiltr dla „Instalacja elektrofiltru dla Kuehlerenstaubung Sintranlage
dla: Elwo S.A.
2003 r.
Przeniesienie linii pakowania i paletyzowania z CSO do Ekocem Sp. z o.o. Zbiorniki magazynowe cementu o poj. 2 x 150 m3
dla: Ekocem Sp. z o.o.
2003 r.
Rfineria Trzebinia - Budowa instalacji biodiesla – branża budowlano – konstrukcyjna
dla: Eco – Invest Sp. z o.o.
2003 r.
Projekt wykonawczy – Instalacja wody przemysłowej Projekt wstępny i wykonawczy – Odbiór pyłów z komory dymowej. Projekt budowlany i wykonawczy – „Modernizacja węzła przesypowego klinkieru” „Zabudowa kruszarki na linii transportu klinkieru na skład”.
dla: Górka Cement S.A.
2003 r.
Wykonanie dokumentacji warsztatowej generatorów gazu HGG1 i HGG2 dla Cementowni Lafarge Beocin w Serbii.
dla: Uniterm Cemcon  Austria
2003 r.
Projekt wielobranżowy hali produkcyjno – magazynowej o pow. ~13.000 m2 w Kluczach
dla: KIMBERLY – CLARK S.A
im
2003 r.
Projekt wielobranżowy instalacji rozładunku, magazynowania i podawania odpadów ropopochodnych.
dla: Cementownia Lafarge Małogoszcz
2003 r.
Projekt zbiornika magazynowego 2100 m3 wraz z rozładunkiem sorbentu Projekt zbiornika retencyjnego 2100 m3 produktu poreakcyjnego z załadunkiem na samochody i wagony kolejowe.
dla: Fabryka Kotłów Rafako SA
Jesteśmy Biurem Projektów świadczącym usługi głównie dla przemysłu:
cementowego, wapienniczego, gipsowego, metalurgicznego, energetyki przemysłowej, budownictwa.
dowiedz się więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo